การจับคอร์ด Am

วิธีจับคอร์ด Am เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วนางกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 2 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด Am7

วิธีจับคอร์ด Am7 เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วกลางกดลงบนสาย 4เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด Amaj7

วิธีจับคอร์ด Amaj7 เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วนางกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 2 ต่อด้วยนิ้วชี้กดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 1 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2

Advertisements