การจับคอร์ด E

วิธีจับคอร์ด E เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วนางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 5 เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด Em

วิธีจับคอร์ด Em เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2 และนิ้วชี้กดลงบนสาย 5 เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด Em7

วิธีจับคอร์ด Em7 เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วนางกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 3 ต่อด้วยนิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2 และนิ้วชี้กดลงบนสาย 5 เฟร็ตที่ 2

Advertisements