การจับคอร์ด C#m

วิธีจับคอร์ด C#m เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วกลางกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 5 ต่อด้วยนิ้วก้อยกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 6 ต่อนิ้วนางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 6 และนิ้วชี้กดลงบนสาย 5 เฟร็ตที่ 4

การจับคอร์ด C#m (แบบง่าย)

วิธีจับคอร์ด C#m  เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 4 ต่อด้วยนิ้วกลางกดลงบนสาย 2เฟร็ตที่ 5 ต่อนิ้วก้อยกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 6 และนิ้วนางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 6

Advertisements