การจับคอร์ด C7

วิธีจับคอร์ด C7 เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วก้อยกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 3 ต่อนิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2 และนิ้วนางกดลงบนสาย 5 เฟร็ตที่ 3

การจับคอร์ด Cm

วิธีจับคอร์ด Cm เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 3 ต่อด้วยนิ้วกลางกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 4 ต่อนิ้วก้อยกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 5 และนิ้วนางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 5

การจับคอร์ด Cmaj7

วิธีจับคอร์ด Cmaj7 เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2 และต่อด้วยนิ้วกลางกดลงบนสาย 5 เฟร็ตที่ 3

Advertisements