การจับคอร์ด B

วิธีจับคอร์ด B เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 2 ต่อด้วยนิ้วก้อยกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 4 และนิ้วนางกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 4 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 4

การจับคอร์ด Bb

วิธีจับคอร์ด Bb เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วก้อยกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 3 และนิ้วนางกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 3 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 3

การจับคอร์ด Bm

วิธีจับคอร์ด Bm เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 2 ต่อด้วยนิ้วกลางกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 3 และนิ้วก้อยกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 4 และนิ้วนางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 4

Advertisements