การจับคอร์ดทาบนั้นสำหรับคนที่หัดเล่นใหม่ๆแล้ว จะรู้สึกว่าจับยากมากทั้งเจ็บนิ้วไม่มีแรงกด เสียงบอด แต่การจับคอร์ดทาบนั้นมีเทคนิคอยู่นิดเดียว คือ การหักข้อมือลงด้านล่าง แล้วใช้นิ้วโป้งประคองตรงกลางหลังคอกีต้าร์ไว้ แทนการใช้นิ้วโป้งกำคอกีต้าร์แบบการจับคอร์ดธรรมดา แบบนี้จะเป็นการจับที่ถูกวิธี และช่วยให้มีแรงกดสายมากขึ้นทำให้เสียงไม่บอด ส่วนนิ้วที่ใช้กดสายก็พยายามให้ปลายนิ้วตั้งฉากกับสายมากที่สุดไม่ให้ไปโดนสายอื่นเพราะจะทำให้เสียงบอดได้

ลักษณะพิเศษของ คอร์ดทาบ หรือ (Bar Chord)

ลักษณะพิเศษของคอร์ดทาบ ก็คือ คุณสามารถ เลื่อนคอร์ดในลักษณะการจับที่ยังเหมือนเดิม ถอยหลังเข้าหาตัว หรือ เลื่อนไปด้านหน้า แล้วคอร์ดจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคอร์ดหนึ่งโดยที่รูปแบบการจับยังเหมือนเดิม โดยมีหลักอยู่ว่า ถ้าเลื่อนถอยเข้าหาตัว 1 ช่อง (เสียงสูงขึ้น) คอร์ดเดิมที่เล่นอยู่ก็จะติด( # )เช่นคุณจับคอร์ด F แล้วเลื่อนเข้าหาตัว 1 ช่อง คอร์ดก็จะเปลื่ยนเป็น F# ถ้า 2 ช่องคอร์ดก็จะเปลื่ยนเป็นคอร์ด G ในทางตรงกันข้าม ถ้าเลื่อนไปด้านหน้าออกห่างตัว 1 ช่อง (เสียงต่ำลง) คอร์ดเดิมที่เล่นอยู่ก็จะติด( b ) เช่นคุณจับคอร์ด B แล้วเลื่อนออกห่างตัว 1 ช่อง คอร์ดก็จะเปลื่ยนเป็น Bb ถ้าเลื่อนไป 2 ช่องคอร์ดก็จะเปลื่ยนเป็นคอร์ด A สายเปิด คือไม่ต้องใช้นิ้วชี้ทาบ เพราะตำแหน่งที่ต้องทาบเป็นสะพานรองสาย (Nut) พอดี

ส่วนการเลื่อนคอร์ดว่าเลื่อนกี่ช่องแล้วจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดอะไรจะใช้หลักของ Major Scale คือ คอร์ด E กับ F และคอร์ด B กับ C ห่างกัน 1 ช่อง (ครึ่งเสียง) ส่วนคอร์ดอื่น A กับ B , D กับ E , F กับ G ห่างกัน 2 ช่อง (หนึ่งเสียงเต็ม)

รูปตัวอย่างการจับคอร์ดทาบ

ลักษณะการจับคอร์ดทาบ

หักข้อมือลงด้านล่าง

การจับคอร์ดทาบ ให้หักข้อมือลงด้านล่าง

การจับคอร์ดทาบ โก่งนิ้วตั้งฉากกับคอกีต้าร์

โก่งนิ้วให้ตั้งฉากกับฟิงเกอร์บอร์ด

การจับคอร์ดทาบ

ฝึกจับคอร์ดทาบ

จับที่ต้นคอทั้ง4คอร์ด ใช้นิ้วชี้วางทาบไปทุกสาย แล้ว 3นิ้วที่เหลือก็ขึ้นมากจับให้เหมือนในภาพครับ

พอจับได้แล้วคอร์ดแบบทาบยังสามารถเลื่อนเพื่อเปลี่ยนคอร์ดได้อีก การเลื่อนให้ดูที่นิ้วชี้เป็นหลัก

Ex. ที่คอร์ด F

เดิมคอร์ดนี้นิ้วชี้อยู่ที่ เฟรท1 ถ้าเราเลือนนิ้วชี้มาที่เฟรท2 นิ้วที่เหลือกดเติมตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด F#ทันที

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท3 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด G

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท4 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด G#

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท5 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด A

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท6 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด A#

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท7 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด B

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท8 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด C

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท9 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด C#

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท10 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด D

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท11 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด D#

เลื่อนนิ้วชี้ไปที่เฟรท12 เติม3นิ้วที่เหลือตามรูปนิ้วเดิม ก็จะเปลี่ยนเป็นคอร์ด E

เลื่อนตำแหน่งไปทุกๆช่อง ก็สามารถเปลี่ยนคอร์ดไปได้ตลอดจนสุดคอกีต้า หลักการเลือนคอร์ดใช้หลักการเดียวกับเรื่อง ระดับเสียงของดนตรี ถ้างงลองกลับไปอ่านดู และคอร์ด Fm B Bm ก็เลือนเพื่อเปลี่ยนเสียงได้เหมือนกัน ใช้หลักการเดียวกัน

ที่มา:http://www.folkpeople.com/guitarlesson/barchord-postion.php?th=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%9A

          http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knottenie9&month=26-07-2006&group=4&gblog=5

Advertisements