การวางนิ้วกดลงที่ช่องเสียงในเฟรตต่างๆ ของสายกีต้าร์ทั้ง 6 สายนั้น เมื่อใช้ “ปืค” ดีดจะปรากฏเสียงเพียงเฟรทละครึ่งเสียงเท่านั้น เช่น สาย 1 “มี” (E) ถ้าดีดสายเปล่า (เปิดนิ้ว) เท่ากับเสียง “มี” (E) เมื่อกดนิ้วลงในช่องของเฟรตที่ 1 จะเป็นเสียง “ฟา” (F) ถ้ากดลงในช่องของเฟรตที่ 2 ก็จะเป็น “ฟาชาฟ ” (F#) หรือ “ซอลแฟล็ท” (Gb) และในช่องของเฟรทที่ 3 คือเสียง “ซอล” (G) ฯลฯ

          สำหรับสายที่ 2 “สายซี” (B) หมายถึงเสียงจากการดีดสายเปล่า ถ้าวางนิ้วกดลงในช่องของเฟรทที่ 1 ก็จะเป็นเสียง “โด” (C) ส่วนเสียงในเฟรทที่ 2 คือ “โดชาฟ” (C#) หรือ “เรแฟล็ท” และเสียงในเฟรทที่ 3 ก็คือ “เร” (D) ดังนี้เป็นต้น และตำแหน่งเสียงจากเฟรทต่างๆ ในสายอื่นๆ ก็คงปรากฏเพียงเฟรทละครึ่งเสียงดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน

ที่มา:www.khaoyoiwit.ac.th/mywork/guitar/wangnew_guitar/wangnew_guitar.html

Advertisements