มารู้จักโน้ตบนคอกีต้าร์กันเถอะ

Note On FingerboardBy Music Theory

เรามารู้จักกันดีกว่าว่าบนคอกีต้าร์(Fingerboard)นั้น ในแต่ละเฟร็ต(Fret)มีโน้ตอะไรกันบ้าง
บนคอกีตาร์นั้น โน้ต 2 ตัว จะห่างกัน 1 เฟร็ต หรือ 1 ช่อง ซึ่งก็จะเท่ากับว่าห่างกัน ครึ่งเสียง (Half Tone) แต่ ถ้าห่างกัน 2 เฟร็ต หรือ 2 ช่อง ก็จะเท่ากับว่าห่างกัน หนึ่งเสียงเต็ม (Whole Tone) โดย เครื่องหมาย ชาร์ป (#) เป็นสัญลักษณ์ การเพิ่มเสียงตัวโน้ตขึ้นไปอีก ครึ่งเสียง
และ เครื่องหมาย แฟลท (b) เป็น สัญลักษณ์ การลดเสียงตัวโน้ตลงไป ครึ่งเสียง
โดย โน้ตสากลนั้นมีทั้งหมด 7 เสียง คือ โด-C / เร-D / มี-E / ฟา-F / ซอล-G / ลา-A / ที-B / โด-C (สูงขึ้น 1 Octave) ถ้ารวมชาร์ปและแฟลท ก็จะได้ 12 เสียง ดังนี้ C / C#(Db) / D / D#(Eb) / E / F / F#(Gb) / G / G#(Ab) / A / A#(Bb) / B / C (สูงขึ้น 1 Octave) ซึ่งตำแหน่งต่างๆของโน้ตแต่ละตัว ดูได้จากภาพประกอบ

Advertisements